O nama
PDF Ispis E-mail

Kako to inače biva, ako postoji dobra volja i želja potrebno je malo za napraviti puno. Krajem 2011. godine skupina mladih (9 mladih) s područja Velog Vrha tokom raznih razgovora došla na ideju osnivanja Udruge mladih Velog Vrha kako bi pridonijela lokalnoj zajednici.

Udruga mladih Velog Vrha „sVrha“ je neprofitna pravna osoba, bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe, koja okuplja mlade od 15. do 29. godine života.

Naziv udruge je: Udruga mladih Velog Vrha „sVrha“.
OIB: 21256264074
OTP Banka: HR3124070001100373218
Sjedište udruge je: Bunarska cesta 62, 52100 Pula.
Službene adrese elektroničke pošte: info[at]svrha.hr i udruga.mladih.svrha[at]gmail.com.
Službena internet stranica udruge je: www.svrha.hr.

Tijela udruge (dvogodišnji mandat) 26.12.2013.-26.12.2015.
Predsjednik: Manuel Marčeta
Dopredsjednica: Maja Celega (Miha Paus dao ostavku)
Tajnica: Olja Savić
Nadzorni odbor: Martina Marčeta, Sara Vižintin (predsjednica NO), Adrian Kožljan (Mauro Geršić dao ostavku), Dino Kranjc, Marino Drandić
Skupština: članovi (redovni članovi)

Tijela udruge (dvogodišnji mandat) 26.12.2011.-26.12.2013.
Predsjednik: Marino Drandić
Dopredsjednik: Orian Celega
Tajnik: Dino Kranjc
Nadzorni odbor: Miha Paus, Mauro Geršić (predsjednik NO), Goran Runko, Olja Savić, Danijel Červar